فروشگاه محصولات زناشویی بادبادک

1. هر دوی شما به یک سبک موسیقی علاقه مند هستید؟

2. علایق شما در موارد مختلف مانند دکوراسیون منزل یکسان است؟

3. پیشینه مشترکی دارید؟

4. با خانواده و دوستان همسرتان / پارتنرتان مانند خانواده خودتان و دوستان صمیمی هستید؟

5. ذائقه مشترکی در انتخاب غذا دارید؟

6. اعتقادات مذهبی مشترکی دارید؟

7. به هدف های همدیگر در زندگی احترام می گذارید؟

8. در مورد تفریحات توافق دارید؟

9.حداقل ۳سرگرمی و عالیق مشترک دارید؟

10. نگرش شما به زندگی یکسان است؟

11. درباره خرج کردن پس انداز کردن و بقیه امور مالی تفاهم دارید؟

12. معیارهای مشترکی دارید؟

13. به حق تقدم یکدیگر در زندگی معتقدید؟

14. درباره بچه دار شدن و تعداد فرزندان خود تفاهم دارید؟

15. به تفاوتهای یکدیگر احترام میگذارید؟

16. هیچ چیز در زندگی شما را خوشحالتر از این نمیکند که با همسرتان/پارتنرتان باشید؟

17. در روابط زناشویی به توافق می رسید؟

18. آیا زمانیکه با هم موافق نیستید احساس شما نسبت به یکدیگر تغییر می کند؟

19. آیا حاضرید برای همدیگر کار ی انجام دهید؟

20. علاوه بر دوست داشتن و احترام مایلید که چیزهای دیگری به هم هدیه بدهید؟

آزمون شخصیت شناسی زوجین قبل و بعد ازدواج
تست مشاوره 0%
تست مشاوره 10%
تست مشاوره 20%
تست مشاوره 30%
تست مشاوره 40%
تست مشاوره 50%
تست مشاوره 60%
تست مشاوره 70%
تست مشاوره 80%
تست مشاوره 90%
تست مشاوره 100%
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید