فروشگاه محصولات زناشویی بادبادک

۱. در یک ماه گذشته وقتی تحریک شده اید چند بار آلت شما کمی سفت و یا کاملا سفت شده است؟

۲. در ماه گذشته وقتی آلت شما سفت شده چند بار این سفتی کامل بوده است ؟

۳. در یک ماه گذشته که تحریک شدید اگر برای دخول اقدام می کردید سفتی آلت به قدری بود که بتوانید دخول انجام دهید؟

۴. در یک ماه گذشته آیا پس از سفت شدن آلت توانستید سفتی آلت خود را حفظ کنید ؟

۵. در یک ماه گذشته پس از تحریک و سفت شدن آلت نگه داشتن سفتی آلت برایتان چقدر مشکل بوده ؟

ارزیابی اختلال نعوظ مردان
تست اختلال نعوظ شما ۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۱۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۲۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۳۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۴۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۵۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۶۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۷۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۸۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۹۰%
در صورت تمایل به مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۰۲۰۵۲۱۵۵ تماس حاصل فرمایید
تست اختلال نعوظ شما ۱۰۰%
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید