Document
Logo-Cat-Servis

به بخش اختصاصی کت سرویس خوش آمدید

با استفاده از المان های قرار داده شده میتوانید سایت خود را ویرایش کنید

آموزش استفاده : برای شخصی سازی روی المان مربوطه کلیک کرده و سپس روی دکمه ویرایش ویجت عمومی کلیک کنید سپس با شخصی سازی المان هر کجا که از المان استفاده کرده اید تغییر انجام خواهد شد همچنین با ورود به بخش المان ها و سپس عمومی میتوانید از المان هر کجا که بخواهد استفاده کنیددر صورت حذف المان ها ما مسئولیتی نداریم